Φράσεις από τα ευαγγέλια της Μ.Εβδομάδας

Πολλές παροιμιώδεις φράσεις, που χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη, προέρχονται από τα ευαγγέλια της Μ.Εβδομάδας, όπως:

άρον άρον,

κρανίου τόπος,

από τον Άννα στον Καϊάφα,

Μετά φανών και λαμπάδων

Ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων.

διέρρηξε τα ιμάτιά του,

ιδόντες τον σεισμόν και τα γενόμενα,

έσται η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης,

τι χρείαν έχομεν μαρτύρων,

οι διϋλίζοντες τον κώνωπα και καταπίνοντες την κάμηλον,

τα του Καίσαρος τω Καίσαρι

Δια τον φόβον των Ιουδαίων

Νίπτω τας χείρας μου

Εν μέσω δυο ληστών

Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής

Ο εστι μεθερμηνευομενον κ.α.

 

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση