Ένα κειμήλιο από τη Σμύρνη στα Κύθηρα

Μεταξύ των πολλών κειμηλίων που σώθηκαν στα Κύθηρα και προέρχονται από την ανθούσα Κυθηραϊκή παροικία της Σμύρνης, είναι και ένα χρυσοκέντητο επιγονάτιο του 1782 με χειροποίητο κέντημα, με ωραία διακοσμητικά μοτίβα από τη βυζαντινή χρυσοκεντητική. Γύρω γύρω είναι κεντημένη η χρονολογία και η φράση από τον ψαλμό, που λέει ο ιερουργός φορώντας το πετραχήλι, η οποία αναφέρεται στο βασιλιά Μεσσία και συμβολίζει τον πνευματικό οπλισμό που πρέπει να έχει ο ιερέας. “ΠΕΡΙΖΩΣΑΙ ΤΗΝ ΡΟΜΦΑΙΑΝ ΣΟΥ ΕΠΙ ΤΟΝ ΜΗΡΟΝ ΣΟΥ ΔΥΝΑΤΕ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΑΨΠΒ” Ζώσου τη ρομφαία, (το ξίφος) ώστε να κρέμεται στο πλευρό σου δυνατέ. Αυτή τη φράση είπε στις 26-2-1821 ο Μητροπολίτης στο Ιάσιο της Ρουμανίας προς τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, όταν ευλόγησε τη σημαία του και του παρέδωσε το ξίφος του για να ξεκινήσει την επανάσταση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση