ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

“Ελάμπρυνε την Λαμπράν ο λαμπρός μελωδός με τας λαμπράς ρήσεις του λαμπροτάτου πανηγυριστού, ίνα εκ λαμπρού πανηγυριστού, υπό λαμπρού μελωδού δια λαμπρού ήχου, με λαμπράς ρήσεις, λαμπρώς, το λαμπρόν της λαμπράς ημέρας συγκροτείται μέλος”

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

 

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση