Χιόνια στα Κύθηρα

Το χιόνι στα Κύθηρα είναι ένα σπανιότατο φαινόμενο και όταν έρθει στο νησί, συμπεριφερόμαστε όπως οι άνθρωποι που βλέπουν για πρώτη φορά θάλασσα.

Οι παλιοί χρονογράφοι στα Κύθηρα, συνήθως ιερείς, όταν χιόνιζε στο νησί, έγραφαν ένα μικρό χρονικό, καμιά φορά και μέσα στα ληξιαρχικά βιβλία των ενοριών. Μέσα από αυτές τις σημειώσεις, τα λεγόμενα μικρά χρονικά, αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες, όχι μόνο για ιστορικά γεγονότα, αλλά και για ακραία φυσικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές.

«1808 μηνός Φευρουαρίου 18 ἐχιῶνησε, ὀποῦ ἐυγίκε ἕνα μπόη ἀπάνο ἀπό την γῆν και εἰς ἐνθήμησι το σιμιῶνομε. Νικόλαος ἰερομόναχος Πρινέας»

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση