Οι Δάσκαλοί μας

Όσοι από μας φοίτησαν στα δημοτικά σχολεία των Κυθήρων κατά τη δεκαετία του ’50 και πρωτύτερα και αργότερα, μέσα σ’…

Μυλόπετρες στα Κύθηρα

Σε πολλά σημεία των Κυθήρων υπάρχουν εκτεθειμένες και παροπλισμένες μυλόπετρες από τον ελαιόμυλο παλιών ζωοκίνητων,…

Εσπερινός στην Κακή Μέλισσα

Ένα από τα παράξενα Θεοτοκωνύμια (προσωνυμίες της Παναγίας σύμφωνα με την ιστορία, τη λαογραφία και την…