Παλιά ρολόγια στα Κύθηρα

Το ρολόι τα παλιά χρόνια ήταν είδος πολυτελείας. Οι αγρότες μας υπολόγιζαν την ώρα από το λάλημα του πετεινού, από…

Οι Δάσκαλοί μας

Όσοι από μας φοίτησαν στα δημοτικά σχολεία των Κυθήρων κατά τη δεκαετία του ’50 και πρωτύτερα και αργότερα, μέσα σ’…

Μυλόπετρες στα Κύθηρα

Σε πολλά σημεία των Κυθήρων υπάρχουν εκτεθειμένες και παροπλισμένες μυλόπετρες από τον ελαιόμυλο παλιών ζωοκίνητων,…