Από το πέρασμα της οικογένειας Σολωμού από τα Κύθηρα

Είναι γνωστό ότι η Κρητική οικογένεια Σολωμού, οι πρόγονοι του εθνικού μας ποιητή, πριν από την άλωση του Χάνδακα το 1669 και πριν ριζώσουν στη Ζάκυνθο πέρασαν από τα Κύθηρα. Ο πατέρας του προπάππου του ποιητή, ο Φραγκίσκος Σαλαμόν, η γυναίκα του και η κόρη τους είναι θαμμένοι στο Κάστρο του Καψαλίου, στον Παντοκράτορα.

Η Βενετία στα Κύθηρα τους αντάμειψε γενναία δίνοντάς τους αξιώματα και παροχές, επειδή πρόσφεραν μεγάλες εκδουλεύσεις και πολέμησαν τους Τούρκους. Ο προπάππους του ποιητή, ο Νικολάκης Σαλαμόν, που είχε μια πολύ περιπετειώδη ζωή και έκαμε πολλές ανδραγαθίες, είχε κερδίσει ιδιαιτέρως την εύνοια των Βενετών.  Παντρεύτηκε δύο φορές στα Κύθηρα με Τσιριγώτισσες. Η πρώτη ήταν Φαναροπούλα και πέθανε. Η δεύτερη, η προγιαγιά του ποιητή, ήταν από την οικογένεια Δουρέντε. Στα ληξιαρχικά βιβλία του ναού του αγίου Γεωργίου του Λομπάρδου, στον παλαιό επισκοπικό ναό, είναι καταχωρημένο το εξής «1712 Νοεβρίου 25 Ἐκιμήθη η δουλέφτρα του ἀφέντη Νικολάκη Σαλαμόν, ὀνόματι Ἐλένα και ἐτάφι εἰς τον ναόν τοῦ ἀγίου Γεωργίου, παλέα ἐπισκοπεί» 

Ένας γιος του Νικόλαου, ο ιερομόναχος παπα Άγγελος Σαλαμόν έζησε και πέθανε στα Κύθηρα, όπου συνέταξε και τη διαθήκη του. Στα λίμπρα του ναού του αγίου Γεωργίου εντοπίζεται και ο παπα Άγγελος «1727 Ἰουλίου 28 ἐγενίθι ἐνα πεδί ἀσερνικό τοῦ αὐθέντι Ἀνδρέα Κασιμάτι ἀπό την κυρία Λουγρέτζα την σινβίαν του και ἐβαπτίστι Φευρουαρίου 12 εἰς τον ναόν τοῦ ἀγίου Γεωργίου εἰς το Χαλεπάκη εἰς τήν παρών Χόραν, ἀνάδοχι παπα κυρ Ἀνγγελος Σαλαμός και κυρά Χρίσα γηνή τοῦ κυρίου Νικολάου Λυκίνιου. Το όνομα Νικόλαος»

Ο παπα Άγγελος είχε περιουσία στα Φράτσια και μέχρι σήμερα υπάρχει κτήμα με την ονομασία Σολωμός.

 

 

 

Πηγή: Τοπικό Αρχείο Κυθήρων. Ληξιαρχικο Αρχείο.

Χρυσά Μαλτέζου: Βενετική παρουσία στα Κύθηρα.

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση