Από το Κυθηραϊκό λεξιλόγιο του 16ου αι

Το βασικό όργανο γραφής που χρησιμοποιούσαν οι νοταριοι ήταν το καλάμι η φτερά από χήνες

Τι έγραφε ένας Κυθήριος συμβολαιογράφος το 1563 σε ένα γενικό πληρεξούσιο;

«…..με εξουσίαν και δύναμιν τζενεραλμέντε, όπως να ημπορί να νταιφενταίρι την αυτήν Ερήνην έμπροσθεν εις τον μεγαλειότατον αυθέντην και πρεβεδώρον του παρόντος τόπου, με πάσα λογής άνθρωπον και ανθρώπους, ημπορόντας να ορίζη, να σεντεντζιάρη, να σκουδέρη, και να λαμβάνη και εις τα περιλάβη σιγουριτά και ανάπαυση να κάμει και άλλον κουμέσον και κουμέσους να ποιεί και αβοκάτον και αβοκάτους και πάσα άλλον είτει της ήθελεν ακαδέρει……….»

ΠΗΓΗ

ΕΜΜ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ,

νοτάριος Κυθήρων (1560-1582)

 

 

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση