Του αγίου Στυλιανού του Παφλαγόνος

Ο άγιος Στυλιανός στα Κύθηρα γιορτάζει φιλοξενούμενος στο ναό του αγίου Αντωνίου στο δρόμο του Καψαλιού.

Απόψε ο εσπερινός έγινε με αστραπόβροντα και βροχή. Μέσα στο εκκλησάκι υπήρχε μια θαλπωρή, μια γλυκιά ατμόσφαιρα μοναδική. Ακολούθησαν κατά τα ειωθότα ο παραδοσιακός Τσιριγώτικος άρτος και τα κεράσματα με τσίπουρο που προσφέρουν οικογένειες που έχουν μικρά παιδάκια, διότι ως γνωστόν ο άγιος Στυλιανός είναι προστάτης των νηπίων.

Ένα φθινοπωρινό μπουκέτο στολίζει το παράθυρο του ναϊσκου, ο οποίος χτίστηκε το 17ο αι. υπό την σκιάν του φρουρίου
Ο ναϊσκος έτοιμος για τον Εσπερινό
Το βορεινό παράθυρο του αγίου υφίσταται καρτερικά τις επιθέσεις του Βοριά αιώνες τώρα
Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν…”
Το ταπεινόν θυσιαστήριον του ναϊσκου
Άγιος Στυλιανός