Ναοί των Κυθήρων από τον Κώδικα του Επισκόπου Νεκταρίου Βενιέρη – 25 Νοεμβρίου 1697

Εξωμόνια

Περιοχή Επιτρόπου Καρβουνάδων 

——————————————

1)  Άγιος  Γρηγόριος   Αλεξανδράδες

2) Αγία Κυριακή και Παναγία Αλεξανδράδες

3) Άγιος Μάμας Αλεξανδράδες

4) Αρχιστράτηγος Πορταλαμιάνικα

5) Παναγία στα Καρτεργιάνικα

6) Άγιος Νικόλαος Καρβουνάδες

7) Πρόδρομος Κεραμουτό

8) Άγιος Ανδρέας Κοντολιάνικα

9) Άγιος Πέτρος στο Μαραθέα

10) Αγία Αικατερίνη Αλεξανδράδες

11) Θεολόγος στη Χαμηλή              

 

Περιοχή Μητάτων

 ————————–

1) Παναγία η Σπηλιώτισσα

2) Άγιος Γιώργης στη Σκοτεινή

3) Άγιος Γιάννης στις Αμμούτσες

4) Άγιος Γιάννης στη Τσιγγούρα

5) Αγία Κυριακή στη Γωνία

6) Άγιος Νικόλαος στη Γωνία

7) Ο Σωτήρας στον  Ξερόκαμπο

8) Ο Σωτήρας στα Μητάτα

9) Αγία Βαρβάρα εις τον Κόλιμπα

10) Άγιος Ιωάννης εις του Τζακονι και η Παναγία Μονιτάρου

11) Αγία Αικατερίνη στο  αυτό Λαγκάδι

12) Άγιος Κοσμάς στο Παλιόκαστρο

13) Άγιος Γιώργης στο Παλιόκαστρο-

 

Περιοχή Ποταμού

————————-    

1) Άγιος Ιωάννης στα Σανίδια

2) Αγία Πελαγία στο Γερότιχο

3) Άγιος Νικήτας στα Κουφάρικα

4) Άγιος Γεώργιος στα Κουφάρικα

5) Άγιος Αρτέμιος στα Κουφάρικα

6) Αρχηστράτηγος στον Ασώματο

7) Άγιος Νικόλαος στο Καλαμίτσι

8) Αγία Πατρικία στο Μοσονήσι

9) Άγιος Γιώργης στο Κολοκύθι

10) Άγιος Νικόλαος στοΜουδάρι

11) Παναγία στου Καραβά

12) Άγιος Μάμας στις Όχελες

13) Αγία Μαρίνα στο Σταβλί

14) Άγιος Γεώργιος στο Αρκάρι

15) Άγιος Στέφανος στο Αρκάρι

16) Άγιος Ηλίας στον Ασβέστη;

17) Αγία Αναστασία στο Λιμνιόνα

18) Άγιος Ιωάννης στους 5 Αγίους

19) Σωτήρας στους 5 Αγίους

20) Άγιος Κω/ντίνος στον Παλιολανο

21) Άγιος Νικόλαος-Σάββας στα Κακνιάνικα

22) Άγιος Ιωάννης στον Πύργο

23) Αγία Τριάδα στις Κακογλίστρες

24) Αγία Σοφία στην Κάλανη                     

 

Περιοχή Μυλοποτάμου       

————————————  

1) Σωτήρας μέσα στο Καστέλι

2) Χρυσόστομος μέσα στο Καστέλι

3) Άγιος Νικόλαος στους Φούρνους (Λιμνιώνας)

4) Αγία Πελαγία στα Φανακοπεία

5) Αγία Σοφία στα Μολύβια

6) Άγιος Νικόλαος στο χωρίο του Αγίου Σωστιού

7) Αγία Παρασκευή στα Καλύβια (Μερμηγκάρι)

8) Άγιος Αντώνιος στα Καλύβια

9) Άγιος Πέτρος στη Νερού

10) Αγία Μαρίνα στη Νερού

11) Αγία Αικατερίνη στου Κοντού το λαγκάδι

12) Αγία Βαρβάρα αντίπερα του Καστελίου

13) Άγιος Κοσμάς στο Καστέλι

14) Αγία Μαρίνα εις [δυς]

15) Άγιος Θόδωρος στου Καψέα

16) Αρχιστράτηγος εις το τόπο στο χωρίο Δρυμωνάρι [δυς]

17) Άγιος Νικόλαος  στο Δρυμωνάρι

18) Άγιος Μηνάς στο Δρυμωνάρι

19) Άγιος Γιώργης στο Δρυμωνάρι

20) Άγιος Γιώργης στο Μασκαλοκροτήρι (Ρίζα)

21) Θεολόγος στους Φούρνους (Λαχνό;)

                         

Περιοχή  Φρατσίων    

 ———————————————-    

1) Άγιος Κοσμάς στο Παλιόκαστρο

2) Άγιος Γιώργης στο Παλιόκαστρο

3) Άγιος Βασίλειος στις Πεθελεβάδες

4) Άγιος Αθανάσιος στα Στρογγυλά (Βιαράδικα)

5) Άγιος Νικόλαος στον Περάτη

6) Ο Σωτήρας στον Καλαμιόνα

7) Άγιος Αντώνιος στα Φράτσια

8) Αρχιστράτηγος στην Παλιόπολη (Άγιος Παντελεήμων;)

9) Άγιος Γιώργης στην Πλάκα (κοντά στα Βιαράδικα)

10) Αγία Παρασκευή στην Πλάκα

11) Αγία Μαρίνα στις Μπαμπακίες (κοντά στα Φράτσια)

12) Άγιος Γιώργης στο Βουνό

13) Παναγία Μυρτιδιώτισσα στο Βουνό

14) Άγιος Νικόλας στον Αυλαίμονα               

 

Περιοχή Λειβαδίου 

——————————-

1) Άγιος Αρτέμιος

2) Άγιοι Ακίνδυνοι

3) Αγία Σοφία Κάλαμος

4) Άγιος Νικήτας Κάλαμος

5) Άγιος Μύρων στον Κάλαμο[ στα Σαρακίνικα]

6) Θεολόγος στον Κάλαμο

7) Άγιος Μάμας

8) Παναγία στα Μελισσουργία

9) Άγιος Κοσμάς στον Κάλαμο

10) Αγία Θεοδώρα στον Κάλαμο

11) Άγιος Ανδρέας

12) Άγιος Μηνάς στου Φιλίου

13) Παναγία  Κακή Μέλισσα

14) Άγιος Μύρων στο Κακοπέτρι

15) Άγιος Μηνάς στου Μόδη

16) Σωτήρας Πενταρμενάς 

17) Ο Άγιος Κων/τίνος στο Κατοχώρι

 

Περιοχή του Αγίου Θεοδώρου

—————————————-    

1) Ο Χρυσόστομος εις τους Κάμπους

1) Ο Άγιος Νίκων

2) Ο Άγιος Νούφριος

3) Η Παναγία λεγόμενη Παρθενιώτισσα

4) Η Αγία Ελεούσα

5) Ο Άγιος Πολύκαρπος στη Φοινικία

6) Οι Άγιοι Πάντες στα Γριζοτιάνικα

7) Ο Άγιος Νικόλαος ο Κάλαμος

 

Περιοχή του επιτρόπου του Καστρίσου

——————————————————–   

1) Ο Άγιος Δημήτριος στη Σκληρή

2) Ο Άγιος Ηλίας στη Σκληρή

3) Ο Άγιος Γεώργιος στο Δρυμωνάρι

4) Ο Άγιος Μηνάς στο Δρυμωνάρι

5) Ο Άγιος Νικόλαος στο Δρυμωνάρι

6) Ο Ταξιάρχης στο Δρυμωνάρι

7) Η Υπεραγία η Ελεούσα εις τα Βρωμοπήγαδα

8) Ο Άγιος Μηνάς στα Νικηφοργιάνικα

9) Ο Άγιος Κοσμάς εις τζη Πελάδες

10) Ο Άγιος Ιωάννης εις τζη Χοιροβοσκάδες

11) Ο  Σωτήρας εις το Θολάρι

12) Η Υπεραγία εις το Θολάρι λεγόμενη Κερά 

13) Ο Άγιος Ηλίας εις το Βουνό

14) Ο Άγιος Γιώργης εις το Φριάτζη

15) Ο Άγιος Αθανάσιος εις τζη Καλαμουτάδες

16) Η Αγία Μονή

17) Ο Άγιος Νικόλαος εις τη Γωνία

18) Ο Άγιος Μηνάς εις τζη Ρόζονες

 

Περιοχή Καψαλίου, Μανιτοχωρίου, Φελωτής

———————————————————   

1) Ο Άγιος Νικόλαος εις το Μαύρο Βράχο

2) Η Αγία Θαυματουργή εις το Μαύρο Βράχο

3) Η Αγία Πελαγία στη Φελωτή

4) Ο Άγιος Παύλος στη Βαβύλα

5) Η Αγία Αικατερίνη στο Σπαραγαρίο

6) Ο Άγιος Γεώργιος στο Γιαλό

7) Ο Άγιος Νικόλαος στο Γιαλό

8) Ο Άγιος Νικόλαος στο Φυρόι

9) Η Αγία Παρασκευή στο Μανιτοχώρι

10) Ο Άγιος Λουκάς στο Μανιτοχώρι

11) Ο Άγιος Μάρκος 

12) Ο Άγιος Σπυρίδων στο Μανιτοχώρι

13) Η Αγία Τριάδα στο Μανιτοχώρι

14) Ο Άγιος Σπυρίδων στο Σπαραγαρίο

 

Περιοχή του επιτρόπου Τριφυλλιάνικα

————————————————–    

1) Ο Άγιος Γεώργιος στο Αλωνάκι

2) Ο Άγιος Κοσμάς στο Ακρωτήρι

3) Η Αγία Βαρβάρα εις την Παλιόχωρα

4) Η Παναγία εις την Παλιόχωρα

5) Ο Άγιος Γεώργιος στα Βροχαντάρικα

Έχι υς τι Παλιόχορα εκλισίες ικοσητέσερε  -24