Στο Θεολόγο το Νεσκιάνικο

Σήμερα γιορτάζει ο ναός του Θεολόγου δίπλα στο Επισκοπείο των Κυθήρων. Ο ναός κτίστηκε το 1626 από την οικογένεια Φατσέα-Νεσκε.

Στην είσοδο του ναού και εντός του ναού είναι εντοιχισμένες κτητορικές επιγραφές με το οικόσημο της οικογένειας Φατσέα.

“Ο παρών ναός του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου εκτίσθη Παρ ημών Ιωάννου και Λουδοβίκου Φατσέων γιους πατρονάτι δια δαπάνης και εξοδίας 1626 ”

Ένα από τα πολυτιμότερα κειμήλια του ναού είναι η Παναγία η Μεσοπαντίτισσα, αφιέρωμα Κρητικών προσφύγων που ήρθαν στα Κύθηρα με την άλωση του Χάνδακα το 1669. Ο ναός λειτούργησε σαν ενορία περίπου 300 χρόνια με πολλά κειμήλια, ακίνητη περιουσία και με εφημέριους ως επί το πλείστον από την οικογένεια των κτητόρων