Κατασκοπεύοντας τη Χύτρα στα Κύθηρα

τη βραχονησίδα της σεμπρεβίβας και του μαυροπετρίτη