Φωταγωγημένα καμπαναριά, φάροι ελπίδας και αισιοδοξίας στα Κύθηρα