Διαλεχθῶμεν Κυθηραϊκῶ τῶ τρόπω

οι πορτάδες=ποικιλία εδεσμάτων

το μπόβερο=φτωχό

το πετεγολούνικο=το κουτσομπόλικο

ζουρμπάρω=οικειοποιούμαι

ξεφκιαλώνω=ξεχαρβαλώνω

σεντίρω=συμφωνώ, συμπορεύομαι

παραργατάρω=παραβγαίνω

ο μπουτουάλες=ο κουβαρδάς

τα δεσπετικά=πείσματα

ο κοντριασμένος=πληγιασμένος

η καμπάνια=εξόρμηση στην εξοχή

καρετσάρω=καλοπιάνω

ο κιάρος=ο καθαρός, διαυγής

κομοδάρω=ταχτοποιώ

κονσενιάρω=παραδίδω

η λόντζια=εξώστης

η νατσιόνα=η εθνικότητα

το λιβέλο= μίσθωση κτήματος

ο βλεπάτορας=επιτηρητής

το παγαμέντο=πληρωμή

η πρεμούρα=σφοδρή επιθυμία

ο πόστουμος=το παιδί πού γεννήθηκε μετά το θάνατο του πατέρα του

σκομπονιέρω=σκοτίζομαι

σοβερτάρω=χάνω την ισορροπία μου

το ραμολιμέντο=γερασμένο

το τραταμέντο=κέρασμα