Ασυνίζητα του Κυθηραϊκού ιδιώματος

Η αδικιαρία

Η αγκαστρία

Η αδεκαρία

Η ακεφία

Η αμαλαγία

Η αποκοτία

Η αναπαπαλία

Η αναποδία

Η ανιψία

Η ανοροξία

Η αντικαρία

Η αλλαξοκαιρία

Η απηλογία

Η αποκαμωσία

Η αυλαρία

Η βδία

Η βοσκησία

Η γαϊδουροκαβαλαρία

Η γελατζία

Η διαολία

Η δροσακία

Η κακοκαιρία

Η κακοκεφία

Η κακοστομαχία

Η καταντία

Η κλεψία

Η λιγοταρία

Η λιθοσουκία

Η λιγοκαρδία

Η μαγκουροστεσία

Η μαλακωσία

Η μαντουλία

Η μερασία

Η μπαμπακία

Η μυρωδία

Η ορδινία

Η πονενταρία

Η προβετζαρία

Η παγαποντία

Η παπαδία

Η παινεσία

Η πυροστία

Η ρεστία

Η σερετία

Η σκουντουφλία

Η συγνεφία

Η συντροφία

Η σιδεροστία

Η σουκία

Η υποχονδρία

Η φορεσία

Η φουσκοδενδρία

Η φυραξία

Η φωτία

Η χασοφεγγαρία

Η χλωρακία

Τα γλαστρία

Τα προικία

Τα αυτία

Τα κλαδία

Τα κατσία

Τα κοθρία

Τα κομπία

Τα κελλία

Τα ρακατζία

Τα πουλία

Τα ρακατζία

Τα μπουλετία

Τα μαντρία

Τα ζοβγολατία

Τα θερία

Τα απαλετία

Τα τσακωματία

Τα κουσεγιαρία

Τα μαρτία