Ένα ατύχημα στα Κύθηρα πριν από 133 χρόνια!

Στην εφημερίδα ΚΥΘΗΡΑ στις 10 Φεβρουαρίου 1891 διαβάζομε:

Ὡς ἠγγέλθη ἐκ Κυθήρων ἐφονεύθη ὑπό βοός αἵφνης ἐξαγριωθέντος κόρη τις ἐκ τοῦ χωρίου Φατσάδικα καί ἔξωθι τοῦ χωρίου τούτου χτυπηθεῖσα ὑπ’αὐτοῦ διά τῶν κεράτων κατά τό στῆθος.