Το όνομα “Παναγιώτης” στα Κύθηρα

Ο Παναγιώτης στα Κύθηρα ειναι πολύ συνηθισμένο όνομα, ακούγεται δε ως:
Παναγιώτης
Παναγιωταράς
Παναγιωτέλης 
Παναγιωτάκης
Πανάγος
Πανάγας
Παναγής
Πανάνης
Πάνος
Πίτας (για τους Κυθηρίους της Αυστραλίας και Αμερικής)
Μπομπός
Μπόμπος
Μπομπότης
Μπομπούλης
Μπούλης
Μπομπέας
Μποτής
Μπότος
Μπαγανάς
Τάκης