ΖΑΘΕΑ ΚΥΘΗΡΑ

Το πιο κολακευτικό επίθετο που χρησιμοποιεί ο Όμηρος για τα Κυθηρα ειναι «ζάθεα».

Ζάθεα Κύθηρα σημαίνει πολύ άγια, πανίερα.

Είναι  το κατάλληλο επίθετο για έναν τόπο που κατοικείται από θεούς (ή Αγίους) και ιδιαζόντως προστατεύεται από αυτούς.