Το στεφάνι της Πρωτομαγιάς

Φέτος για το στεφάνι της Πρωτομαγιάς προτίμησα μυρτιές από τα Μητάτα και τα υπέροχα αμάραντα της Αγίας Πελαγίας!