Το Κλειστό Βούργο (BORGO SERATO) στα Κύθηρα άλλοτε και τώρα

Εις την πρωτεύουσα των Κυθήρων υπάρχει ένας οικισμός ονομαζόμενος Κλειστό Βούργο, ή Μέσα Βούργο, που εκτείνεται στους πρόποδες του Βενετικού φρουρίου του Καψαλίου. Το Φρούριο με το Κλειστό Βούργο άλλοτε επικοινωνούσαν με μια πύλη και αποτελούσαν την παλιά πόλη, στην οποία μεταφέρθηκε η έδρα της Βενετικής διοίκησης μετά την καταστροφή της Βυζαντινής πρωτεύουσας των Κυθήρων από τον Βαρβαρόσα το 1537.

Το Κάστρο κατοικείται από τη Βυζαντινή εποχή και σιγά σιγά με την αύξηση του πληθυσμού οι κάτοικοι απλώθηκαν και γύρω από το Κάστρο. Έτσι δημιουργήθηκε ο συνοικισμός του Βούργου, που από τα μέσα του 16ου αι. τειχίστηκε με ένα εξωτερικό καστρότοιχο που κατέληγε στα τείχη του Φρουρίου. Σύμφωνα με τις απογραφές του 18ου και 19ου αι. καθώς και από τα νοταριακό και ληξιαρχικό αρχείο των Κυθήρων το Κλειστό Βούργο κατά το 16ο-19ο αι. έσφυζε από ζωή με 4 ενορίες.

Οι 14 ιδιόκτητοι ναοί του Κλειστού Βούργου έχουν εξαίρετα δείγματα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών τοιχογραφιών πολυτιμότατα μνημεία της Κρητικής Σχολής. Εκ των ναών αυτών άλλοι διατηρούνται και λειτουργούν μέχρι σήμερα, άλλοι διατηρούνται αλλά δεν λειτουργούν, 2 είναι ερειπωμένοι και 3 είναι εξαφανισμένοι και γνωρίζομε την ύπαρξή τους από την προφορική παράδοση, από αρχειακές μαρτυρίες και κάποια ίχνη που σώζονται μέχρι σήμερα.

Το Κλειστό Βουργο σε φωτογραφία του Μεσοπολέμου
Το Κλειστό Βουργο σήμερα
  • Σαββας Τσιλενης

    Μπράβο Ελένη, εξαιρετικο το μπλογκ σου