Στην είσοδο του κάστρου του Μυλοποτάμου

Οι Βενετοί συνήθιζαν στα οχυρωματικά έργα που κατασκεύαζαν στις κατακτήσεις τους, σε περίοπτη θέση στα τείχη, ή πάνω από την πύλη να εντοιχίζουν τον επιβλητικό θυρεό της Γαληνονάτης με το φτερωτό λέοντα του αγίου Μάρκου.

Επίσης Βενετοί αξιωματούχοι (Γενικοί Προβλεπτές της Θάλασσας, Προβλεπτές, Φρούραρχοι) που υπηρετούσαν στις αποικίες της Βενετίας, εντοίχιζαν τους οικογενειακούς θυρεούς τους στα τείχη, ή σε δημόσια έργα, αποθήκες δεξαμενές κ.α.

Στα Κύθηρα έχομε κατάλοιπα τέτοιων θυρεών στα κάστρα μας. Καλύτερα διατηρημένα είναι στο κάστρο του Μυλοποτάμου. Στο κάστρο της Χώρας υπήρχαν στην πρόσοψη του φρουρίου και στη βενετσιάνικη στέρνα αλλά δυστυχώς κατεστράφησαν από τους δημοκρατικούς Γάλλους το 1797.

Στο Μυλοπόταμο στη μνημειώδη είσοδο του φρουρίου σώζεται ο φτερωτός λέων και δύο οικόσημα, το ένα εκ των οποίων είναι της οικογενείας Μαλιπιέρο που ήταν μια από τις επιφανείς οικογένειες της Βενετίας, καθώς και το οικόσημο της οικογένειας Priuli.

.

Ο θυρεός της οικογένειας Priuli

Ο θυρεός της οικογένειας Μαλιπιερο

Ο φτερωτός Λέων και ο θυρεός της οικογένειας Μαλιπιερο.