Παλιές σιδεριές και καγκελόπορτες στα Κύθηρα

Στην αγία Άννα στη Χώρα
Στην αγία Άννα στη Χώρα
Στο Σωτήρα στη Χώρα
Στην Ιλαριώτισσα στον Ποταμό.
Στην Ιλαριώτισσα στον Ποταμό.
Στα Τσικαλαρία
Στον Ποταμό