Η αυτονομία των Κυθήρων

Το 1917, κατά την περίοδο του Διχασμού, τα Κύθηρα με την πρωτοβουλία και την υποκίνηση του Κυθήριου βουλευτή του Βενιζελικού κόμματος Παναγιώτη Τσιτσίλια, αποσπαστήκανε από το κράτος των Αθηνών, που κυβερνούσε φιλοβασιλική κυβέρνηση και προσχωρήσανε στο κράτος της Θεσσαλονίκης υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Αυτό το αυτόνομο Κυθηραϊκό «Κράτος» έζησε λίγους μήνες με δικές του τελωνειακές και αστυνομικές αρχές και διαλύθηκε όταν ανέλαβε πρωθυπουργός ο Βενιζέλος. Στη φωτογραφία διακρίνεται η διακήρυξη της Αυτονομίας και οι υπογραφές των Κυθηρίων κοινοταρχών που συναίνεσαν σ´ αυτήν.