Από την εποχή της καλλιγραφίας!

Αφιερώσεις σε λευκώματα του 19ου αι. ( Από το αρχείο του χαράκτη Βασίλη Χάρου)