Ανοιξιάτικα Κύθηρα

«Ιδού ο χειμών παρήλθεν, η βροχή διέβη,…..τα άνθη φαίνονται εν τη γη…» (Άσμα ασμάτων, 2, 11-12)